Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Citologija i histologija

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 2.
Broj ECTS bodova: 5,5
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovama citologije i histologije humanih stanica i tkiva, povezivanje znanja o citologiji i histologiji pojedinih stanica i tkiva s fiziologijom pojedinih stanica, anatomijom i fiziologijom tkiva i organskih sustava; upoznavanje standardnih i novih tehnika laboratorijske pripreme citoloških i histoloških uzoraka za mikroskopsku analizu; upoznavanje osnovnih citomorfoloških značajki upale i tumorskih stanica.
Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Stanične biologije s osnovama genetike;
uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike.

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Povezati histologiju tkiva i organskih sustava s osnovama anatomije tkiva i organskih sustava;
  2. Povezati citologiju pojedinih stanica i histologiju tkiva s fiziologijom pojedinih stanica, tkiva i organskih sustava;
  3. Opisati tehnike laboratorijske pripreme citoloških i histoloških uzoraka za mikroskopsku analizu;
  4. Opisati i prepoznati specifične stanice pojedinih tkiva i organskih sustava;
  5. Opisati i prepoznati specifična histološka tkiva.
  6. Opisati i prepoznati citologiju upale i tumora.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Mirna Sučić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj