Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Fizikalna kemija 1

Godina učenja: 1.
Semestar: 2.
Broj ECTS bodova: 7,5
Ciljevi predmeta: Upoznati termodinamičke sustave i procese, razumjeti osnovna načela termodinamike i elektrokemije i znati kako ih primjeniti da bi se objasnila i interpretirala opažanja u drugim granama kemije i srodnim područjima. Predmet daje temeljna znanja potrebna za predmet Farmaceutika.
Preduvjeti: Upis predmeta: nema. Polaganje predmeta: za polaganje Fizikalne kemije 1 potrebna je položena Opća kemija sa stehiometrijom.
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija studenti će moći :
  1. Navesti i objasniti osnovna načela termodinamike i elektrokemije;
  2. Identificirati termodinamičke sustave i procese;
  3. Objasniti procese koji se odvijaju u otopinama i na granici faza;
  4. Opisati jednostavna elektrokemijska i termodinamička mjerenja;
  5. Eksperimentalno odrediti određene fizikalne varijable;
  6. Primjeniti račun u rješavanju fizikalno-kemijskih problema.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala Docent
doc. dr. sc. Ana Karković Marković Docent