Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Djelatnici Zavoda

izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić, dipl. ing. med. biokem.
Predstojnik zavoda - Izvanredni profesor
E-mail: vpilepic@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Viktor  Pilepić dr. sc. Viktor Pilepić zaposlen je kao docent na Zavodu za fizikalnu kemiju. Voditelj je obaveznih kolegija Fizikalna kemija 1 i 2 te izbornog kolegija Fizikalno-kemijske metode u biomedicini. Područje znanstvenog istraživanja obuhvaća temeljna istraživanja... Opširnije

izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala, mag. pharm.
Izvanredni profesor
E-mail: cjakobus@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Cvijeta  Jakobušić Brala Dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala zaposlena je kao docentica na Zavodu za fizikalnu kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Fizikalna kemija 1 i 2, i izbornog kolegija Fizikalne kemijske metode u biomedicinskim istraživanjima.... Opširnije

doc. dr. sc. Ana Karković Marković
Docent
E-mail: akarkovic@pharma.hr

Željka Glassl
Tehnički suradnik
E-mail: zglassl@pharma.hr