Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za fizikalnu kemiju

Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4818 306
Fax: 01 4856 201
Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić

Zavod izvodi nastavu iz obaveznih kolegija Fizikalna kemija 1 i 2 te izbornog kolegija Fizikalno-kemijske metode u biomedicini. Znanstveni rad obuhvaća temeljna istraživanja kinetike i mehanizma biokemijski važnih procesa i pri čemu se koriste metode kemijske kinetike, termodinamike, spektroskopije i računske kemije. Zavod se nalazi na adresi Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta A. Kovačića 1., uredi i laboratoriji - I kat, studentski praktikum - podrum.

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić Izvanredni profesor vpilepic@pharma.hr 01 6394 461
izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala Izvanredni profesor cjakobus@pharma.hr 01 4870 267
doc. dr. sc. Ana Karković Marković Docent akarkovic@pharma.hr 01 6394 462
Željka Glassl Tehnički suradnik zglassl@pharma.hr 01 6394 464

Obavezni kolegiji

Naziv
Fizikalna kemija 1
Fizikalna kemija 2