Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmaceutska kemija 1

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 9
Ciljevi predmeta: Student će upoznati svojstva različitih farmakoterapijskih skupina lijekova:
(1) Opća formula lijekova koji pripadaju toj skupini
(2) Fizičko-kemijska svojstva lijekova
(3) Kemijske reakcije i sintetski putevi za odabrane lijekove
(4) Utjecaj strukture lijeka na mehanizam djelovanja (odnos strukture i djelovanja)
(5) Utjecaj strukture lijeka na farnakološki/toksikološki/terapijski profil lijeka.
Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za predmete Farmaceutska kemija II, Biokemija lijekova, Farmakologija, Analitika lijekova.

Preduvjeti: Upis predmeta: za upis Farmaceutske kemije I potrebna je položena Organska kemija
Polaganje predmeta: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Identificirati kemijsku strukturu lijeka te ga svrstati u odgovarajuću terapijsku skupinu;
  2. Prepoznati fizičko-kemijske i stereokemijske značajke lijekova;
  3. Odrediti koji dijelovi molekule su važni za djelovanje lijeka;
  4. Opisati mehanizam djelovanja, upotrebu i način primjene pojedinih ljekovitih tvari temeljem njihove strukture;
  5. Provoditi kemijsku sintezu lijekova i odrediti iskorištenje reakcija sinteze.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Zrinka Rajić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Branka Zorc Redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Ivana Perković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Hrvoje Rimac Docent