Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmaceutska botanika

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 2.
Broj ECTS bodova: 7,5
Ciljevi predmeta: Studenti će upoznati temeljne spoznaje iz opće i posebne botanike s posebnim naglaskom na ljekovite biljne vrste. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za kolegije Farmakognozija I i Farmakognozija II.
Preduvjeti: nema
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Objasniti osnovne pojmove iz botanike;
  2. Definirati i usporediti vrste i uloge biljnih staničja;
  3. Definirati morfološka i anatomska obilježja vegetativnih i generativnih biljnih organa;
  4. Opisati funkcije biljnih organa;
  5. Opisati procese oprašivanja, oplodnje i rasprostranjivanja sjemenaka i plodova;
  6. Razlikovati i prepoznati biljne vrste određenih porodica s posebnim naglaskom na ljekovite biljne vrste;
  7. Mikroskopski analizirati biljna staničja i organe.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Željan Maleš Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
doc. dr. sc. Maja Friščić Docent