Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Stjecanje naprednog znanja o organizaciji i održavanju genoma i kontroli genske ekspresije, razumijevanje procesa unutar staničnog ciklusa i mehanizama kontrole staničnog preživljenja, upoznavanje ustroja međustaničnih interakcija i staničnog signaliziranja, povezivanje poremećaja u genomu i osnovnim staničnim procesima s nastankom raka te usvajanje principa i praktične primjene osnovnih metoda molekularne biologije i genetičkog inženjerstva.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je položena Biokemija
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Mikrobiologija s parazitologijom

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Analizirati i usporediti pojedinosti organizacije genoma različitih organizama, opisati načine održavanja i preslagivanja genoma te načine analize cjelokupnih genoma, proteoma i transkriptoma;
  2. Objasniti povezanost mehanizama nastanka i popravka oštećenja DNA sa staničnom smrću i preživljenjem;
  3. Opisati različite razine regulacije genske ekspresije, navesti svrhu i primjere molekularne analize genske ekspresije te načine modulacije genske ekspresije u eksperimentalnim uvjetima;
  4. Objasniti molekularnu strukturu izvanstaničnog matriksa i načine međustaničnih interakcija;
  5. Opisati temeljne principe staničnog signaliziranja, s posebnim naglaskom na prijenos i umnažanje signala i postizanje specifičnosti te navesti primjere integracije signalnih putova;
  6. Povezati utjecaj izvanstaničnih signala s molekularnim mehanizmima kontrole i regulacije stanične diobe i staničnog ciklusa;
  7. Objasniti kako stanični defekti na različitim razinama mijenjaju svojstva normalnih stanica i dovode do stvaranja stanica raka;
  8. Navesti primjere i razlikovati primjene genske analize i genetičkog inženjerstva u znanstvenim istraživanjima, dijagnostici i liječenju bolesti te razvoju lijekova;
  9. Napraviti i interpretirati ishode jednostavnih pokusa koji uključuju uporabu osnovnih metoda molekularne biologije, uključujući metode genske analize i metode rekombinantne DNA.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor Voditelj
prof. dr. sc. Gordan Lauc Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent
prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić Redoviti profesor
doc. dr. sc. Toma Keser Docent