Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Imunologija

Godina učenja: 3. godina (Studij medicinske biokemije); 4. godina (Studij farmacije)
Semestar: 6. (Studij medicinske biokemije); 8. (Studij farmacije)
Broj ECTS bodova: 4 (Studij medicinske biokemije); 2,5 (Studij farmacije);
Ciljevi predmeta: Upoznati studenta s temeljnim znanjima stanične i molekularne imunologije, mehanizmima nastanka bolesti vezanih za imunosni sustav (imunodeficijencije, hipersenzitivnosi, autoimunosti), principima i primjenom imunokemijskih testova u dijagnostici te testiranja imunosnih funkcija i primjenom imunoterapije.
Studij medicinske biokemije:
Preduvjeti: Upis predmeta: odslušana Patofiziologija s patologijom
Polaganje predmeta: nema
Studij farmacije:
Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Farmakologija
Preduvjet za polaganje
 Studij farmacije: potrebna je položena klinička biokemija s hematologijom
Ishodi učenja: Nakon položenog predmeta student će moći:
  1. Prepoznati komponente imunosnog sustava;
  2. Opisati staničnu osnovu normalnog razvoja urođene i stečene imunosti te identificirati ishode poremećenog razvoja i deficijencija;
  3. Usporediti mehanizme aktivacije urođene i stečene imunosti te objasniti kako ishodi urođene imunosti aktiviraju stečenu imunost;
  4. Opisati kako urođena i stečena imunost suzbijaju bakterijske, gljivične i virusne infekcije kao i posljedice neučinkovitosti suzbijanja;
  5. Opisati mehanizme i ishode regulacije imunosnog sustava;
  6. Prepoznati ključne mehanizme koji dovode do razvoja imunoloških poremećaja (hipersenzitivnost, autoimunost, imunodeficijencije) te i principe za terapijsku modulaciju imunosnog sustava;
  7. Opisati temeljne imunološke principe koji su osnova terapijskih pristupa uključujući bioterapeutike;
  8. Objasniti principe imunokemijskih testova te testova imunosnih funkcija;
  9. Prepoznati prednosti i nedostatke novih imunofarmaka.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj