Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Fizikalna biokemija

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Stjecanje temeljnih znanja o fizikalno-kemijskim zakonima koji upravljaju biološkim procesima. Razumjeti život kao ustaljeno, energetski zahtjevno, neravnotežno stanje te razumjeti termodinamička i kinetička načela koja upravljaju bioprocesima. Upoznati metode za kinetički i termodinamički studij bioprocesa.
Preduvjeti: Upis predmeta: položena Fizikalna kemija II i odlsušana Biokemija
Polaganje predmeta: položena Biokemija

Ishodi učenja: Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
  1. Povezati strukturu i funkciju bioloških makromolekula.
  2. Opisati utjecaj okolišnih uvjeta na strukturu bioloških makromolekula .
  3. Objasniti važnost stalnog protoka energije i nadziranja brzina bioprocesa za održavanje ustaljenog stanja u živim organizmima.
  4. Opisati tijek, brzinu i faktore koji utječu na enzimsku reakciju.
  5. Prepoznati temeljne fizikalno-kemijske zakone i principe u biološkim procesima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent
prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić Redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Toma Keser Docent