Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Analitička biokemija

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati teorijske osnove, prednosti i nedostatke analitičkih metoda i postupaka te njihovu primjenu u biomedicini.
Preduvjeti: Predvjet za upis: položena Analitička kemija II i Biokemija
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
  1. Objasniti princip izvedbe određene analitičke metode;
  2. Definirati mogućnosti i ograničenja pojedine analitičke metode;
  3. Odabrati analitičku metodu prikladnu za analizu određenog biološkog uzorka s obzirom na informacije koje je o njemu potrebno sakupiti;
  4. Dizajnirati provođenje analize biokemijskom metodom (priprema uzorka, odabir standardnog uzorka, zahtjev za čistoćom reagensa i sl.);
  5. Provesti analizu biološkog uzorka suvremenom biokemijskom metodom;
  6. Interpretirati rezultate analize biološkog uzorka.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Gordan Lauc Redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent
doc. dr. sc. Toma Keser Docent