Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Djelatnici Zavoda

prof. dr. sc. Gordan Lauc
Redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: glauc@pharma.hr
prof. dr. sc. Gordan  Lauc Prof. dr. sc. Gordan Lauc zaposlen je kao redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za  biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom te Glikobiologija... Opširnije

prof. dr. sc. Jerka Dumić, dipl. ing. med. biokem.
Redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: jdumic@pharma.hr
prof. dr. sc. Jerka  Dumić dr. sc. Jerka Dumić redovita je profesorica i predstojnica Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju. Voditeljica je kolegija Fizikalna biokemija, Analitička biokemija, Imunologija, Molekulske osnove bolesti i terapije i Personalized Healthcare. Bila... Opširnije

prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić, dipl. ing. med. biokem.
Predstojnik zavoda - Redoviti profesor
E-mail: ogornik@pharma.hr
dr. sc. Olga Gornik zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Biološka kemija, Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom i Analitička... Opširnije

prof. dr. sc. Sanja Dabelić
Redoviti profesor
E-mail: sdabelic@pharma.hr
prof. dr. sc. Sanja  Dabelić Dr. sc. Sanja Dabelić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave diplomskog studija iz kolegija Biološka kemija (nositeljica kolegija), Kompleksna genetika (nositeljica... Opširnije

izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček
Izvanredni profesor
E-mail: gmaravic@pharma.hr
dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija - Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (voditeljica), Biološka... Opširnije

izv. prof. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta, dipl. ing. med. biokem.
Izvanredni profesor
E-mail: ssupraha@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Sandra  Šupraha Goreta Doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta zaposlena je kao docent i viši znanstveni suradnik na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija integriranog studija Biološka kemija, Molekularna biologija... Opširnije

doc. dr. sc. Toma Keser, mag. pharm.
Docent
E-mail: tkeser@pharma.hr
doc. dr. sc. Toma Keser Dr. sc. Toma Keser, mag. pharm. zaposlen je kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz kolegija diplomskog studija Biološka kemija, Molekularna biologija s genetičkim... Opširnije

dr. sc. Najda Rudman
Viši asistent
E-mail: nselak@pharma.hr

Dinko Šoić - Centar Komp.
Asistent na projektu
E-mail: dsoic@pharma.hr

Matej Nemčić - Centar komp.
Asistent na projektu
E-mail: mnemcic@pharma.hr

Branimir Plavša
Asistent na projektu
E-mail: bplavsa@pharma.hr

Borna Rapčan
Asistent na projektu
E-mail: brapcan@pharma.hr

Rajko Cavrić
Tehnički suradnik
E-mail: rcavric@pharma.hr