Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju

Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić

Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju izvodi nastavu iz kolegija na diplomskim studijima: Biološka kemija, Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom, Fizikalna biokemija, Analitička biokemija, Imunologija, Suvremene biokemijske tehnike, Kompleksna genetika, Molekulske osnove bolesti i terapije, Dijagnostika i terapija virusnih infekcija te jedan kolegij na engleskom jeziku - Personalised Healthcare. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Farmaceutsko - biokemijske znanosti, nastavnici Zavoda sudjeluju u izvođenju nastave iz kolegija Glikobiologija, Analiza genske ekspresije, Biotehnologija u farmaciji i Bioinformatika, a na poslijediplomskim specijalističkim studijima iz kolegija Biološki terapeutici i Biotehnološki lijekovi biljnog porijekla. Znanstveno - istraživačka aktivnost djelatnika Zavoda usmjerena je na temeljna i primijenjena biokemijska i molekularno - biološka istraživanja. Poseban je interes usmjeren na glikobiološka istraživanja, analitiku glikanskih struktura u zdravlju i bolesti te razvitak specifičnih i osjetljivih metoda za identifikaciju glikanskih struktura glikokonjugata i njihovih receptora lektina. Djelatnici Zavoda također istražuju mehanizme i signalne puteve uključene u regulaciju ekspresije i aktivnosti lektina i glikoziltransferaza te prisutnost i učestalost mutacija/polimorfizama u genima za glikoziltransferaze u općoj populaciji i u pojedinim bolestima. Također vrlo uspješno studiraju mehanizme bakterijske rezistencije na ribosomske antibiotike, što je rastući problem u borbi protiv infekcija, a uključeni su i u istraživanja bakterijske međustanične komunikacije.
Uredi i laboratoriji Zavoda smješteni su u zgradi Fakulteta u ulici Ante Kovačića 1 (2. i 3. kat)

 

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
prof. dr. sc. Gordan Lauc Redoviti profesor u trajnom zvanju glauc@pharma.hr 01 6394 467
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju jdumic@pharma.hr 01 4818 757
prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić Redoviti profesor ogornik@pharma.hr 01 6394 449
prof. dr. sc. Sanja Dabelić Redoviti profesor sdabelic@pharma.hr 01 6394 447
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor gmaravic@pharma.hr 01 6394 448
izv. prof. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Izvanredni profesor ssupraha@pharma.hr 01 4812 158
doc. dr. sc. Toma Keser Docent tkeser@pharma.hr 01 6394 469
dr. sc. Najda Rudman Viši asistent nselak@pharma.hr 01 6394 469
Dinko Šoić - Centar Komp. Asistent na projektu dsoic@pharma.hr
Matej Nemčić - Centar komp. Asistent na projektu mnemcic@pharma.hr
Branimir Plavša Asistent na projektu bplavsa@pharma.hr
Borna Rapčan Asistent na projektu brapcan@pharma.hr
Rajko Cavrić Tehnički suradnik rcavric@pharma.hr 01 6394 470

Obavezni kolegiji

Naziv
Analitička biokemija
Imunologija
Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom

Izborni kolegiji

Naziv
Suvremene biokemijske tehnike
Molekulske osnove bolesti i terapije
Personalized health care
Kompleksna genetika