Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Membranski transport tvari i informacija

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Upoznati građu živčane stanice i njena osnovna fizikalno‐kemijska svojstva. Razumjeti osnovna biofizikalna načela potrebna za razumijevanje depolarizacije membrane. Objašnjenje fizikalnog modela depolarizacije i širenja impulsa duž živčanog vlakna. Razumjeti biofizikalne osnove u oku (stanicama oka) u procesu registriranja svjetlosti, nastajanja vida te načela kojima modeliramo poimanje vida i pamćenja opaženog.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Biokemija i Fizika, te upisan 6. semestar
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Navesti i objasniti osnovna biofizikalna i biokemijska načela nastajanja i širenja živčanog impulsa;
  2. Opisati načine sinteze, mjesta nastajanja, pohrane i transporta neurotransmitora i pripadnih proteina kao i načine njihova transporta duž živčanog vlakna;
  3. Objasniti procese oslobađanja i uhvata NT pri sinaptičkom prijenosu impulsa;
  4. Objasniti fizikalnu osnovu primjenjenih ekperimentalnih tehnika, svojstva i modele širenja živčanih impulsa te usvojenim znanjima razumjeti tehnike u suvremenoj dijagnostici i terapiji SŽS.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Krešimir Sanković Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Erim Bešić Docent