Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Analitika u razvoju farmaceutskih proizvoda

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati tehnike koje se koriste u pripremi uzoraka: ekstrakcija na čvrstim nosačima i uzorkovanje para iznad otopine/krutine; definirat će i usporediti tehnike koje se koriste u ispitivanju fizikalno-kemijskih parametara farmakološki aktivnih tvari; upoznat će se s kromatografskim tehnikama koje se koriste u analitici kiralnih lijekova; znat će tehnike koje se koriste u analitici bioloških uzoraka i biofarmaceutika; razumjet će razvoj stabilitetno-indikativnih metoda, upoznat će se s primjenom kapilarne elektroforeze u analitici farmakološki aktivnih tvari i gotovih farmaceutskih proizvoda.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Analitika lijekova i upisan 8. semestar. 
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Analitika lijekova. 

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Odabrati tehnike koje se koriste u pripremi složenih uzoraka poput gotovih farmaceutskih proizvoda i bioloških uzoraka te procijeniti prikladnost primjene pojedine tehnike ovisno o vrsti uzorka i analita;
  2. Planirati provođenje stabilitetno-indikativnih metoda te ih primijeniti u razvoju farmaceutskih proizvoda;
  3. Definirati primjenu kapilarne elektroforeze u analitici i razvoju farmaceutskih proizvoda;
  4. Odabrati analitičke metode za određivanje fizikalno-kemijskih parametara farmakološki aktivnih tvari;
  5. Odabrati analitičke tehnike koje se koriste u ispitivanju biofarmaceutika (peptida i proteina);
  6. Odabrati prikladne kromatografske tehnike te HPLC stacionarne faze za analizu kiralnih lijekova i njihovih metabolita;
  7. Planirati i provoditi bioanalitičke metode te definirati njihovu važnost i primjenu u farmakokinetičkim ispitivanjima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Ana Mornar Turk Redoviti profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić Izvanredni profesor