Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Djelatnici Zavoda

izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan, mag. pharm.
Predstojnik zavoda - Izvanredni profesor
E-mail: jjablan@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Jasna  Jablan Dr. sc. Jasna Jablan zaposlena je docent na Zavodu za analitičku kemiju. Voditeljica je kolegija diplomskog studija Analitička kemija 2 kao i izbornog kolegija Odabrane metode instrumentalne analize. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog... Opširnije

izv. prof. dr. sc. Suzana Inić, mag. pharm.
Izvanredni profesor
E-mail: suzana.inic@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Suzana  Inić Dr. sc. Suzana Inić zaposlena je kao docentica i predstojnica  Zavoda za analitičku kemiju. Voditeljica je kolegija diplomskog studija Analitička kemija 1 te izbornog kolegija Povijest farmacije. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa... Opširnije

doc. dr. sc. Davor Šakić, mag. pharm.
Docent
E-mail: dsakic@pharma.hr
doc. dr. sc. Davor Šakić dr. sc. Davor Šakić zaposlen je kao viši asistent-znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog... Opširnije

Nensi Cicvara
Tehnički suradnik
E-mail: ncicvara@pharma.hr
 Nensi  Cicvara

Gabrijel Zubčić - HRZZ
Asistent na projektu
E-mail: gzubcic@pharma.hr