Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Baze podataka

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 

Academic Video Online - zbirka s više od 62000 audiovizualnih i tekstualnih zapisa koji obuhvaćaju širok raspon znanstvenih područja i tema, a sastoji se od (dokumentarnih) filmova, prezentacija, predavanja i sličnih sadržaja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy (Proquest)

Trajanje licence: 1.1.2023. - 31.12.2023.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza audiovizualnih sadržaja

 

ACS Journals - zbirka časopisa ACS sadrži više od 60 znanstvenih časopisa u okviru područja kemije, ali s primjenom sadržaja i na druga znanstvena područja i discipline poput medicine, fizike, tehničkih znanosti, studija okoliša, informatike i šire.
Dostupan je sadržaj od 1997. do 2023. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.1.2023. - 31.12.2023.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Agricola - bibliografska baza koja indeksira časopise iz područja agronomije, botanike, entomologije, šumarstva, hrane i prehrane, hidrologije, zaštite okoliša, zoologije, akvakulture i srodnih područja. Sadržaj baze uključuje preko 5 milijuna citata, a osim članaka sadrži i poglavlja knjiga, monografije, disertacije, patente, softver, audiovizualni sadržaj i razne izvještaje. Baza je dostupna putem sučelja Ovid.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy (Ovid)

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Annual Reviews - zbirka časopisa koja sadrži recenzije najnovijih istraživanja u okviru biomedicine i zdravstva, prirodnih znanosti i društvenih znanosti. Dostupan je sadržaj od 2019. do 2020. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

 

Pristup: Arhiva
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

arXiv - repozitorij koji nudi otvoreni pristup za više od milijun preprinata iz područja matematike, fizike, astronomije, računalstva, kvantitativne biologije i statistike. Ovaj repozitorij uključuje i cjelovite tekstove, a sadržaj odgovara akademskom standardu Sveučilišta Cornell.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Repozitorij

 

Bentham Open - više od 40 recenziranih časopisa u otvorenom pristupu izdavača Bentham Publishers iz različitih znanstvenih područja

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

BioOne Complete - zbirka od 190 online naslova izdavača BioOne iz područja biologije, ekologije i znanosti o okolišu. Dostupan je sadržaj do 2016. godine.

Trajanje probnog pristupa: 9.11.2023. - 8.1.2024.
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

BMC Journals - više od 170 časopisa u otvorenom pristupu iz područja biomedicinskih istraživanja

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

BMJ Journals - više od 60 znanstvenih časopisa koji pokrivaju područja medicine, zdravstvenih i srodnih djelatnosti izdavača BMJ Publishing Group.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Pristup: Arhiva (Trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2022. godine.)
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Bookshelf (PubMed)zbirka s više od 10500 knjiga, udžbenika, izvješća, smjernica, sistemskih pregleda i druge znanstvene literature iz biologije, medicine i znanosti o životu koju je razvio i vodi National Center for Biotechnology Information (NCBI) pri National Medical Library (NLM).

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Cambridge Journals - više od 380 znanstvenih časopisa izdavača Cambridge University Press koji pokrivaju razna znanstvena područja. 
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Pristup: Arhiva (Dostupan je sadržaj od 2015. do 2020. godine.)
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Chemical Safety Library - pregled informacija o opasnim kemijskim tvarima, smjesama i reakcijama iz pouzdanih izvora poput akademskih, industrijskih i državnih organizacija širom svijeta te podržava sigurnost u laboratoriju prilikom izvođenja eksperimenata

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Platforma

 

Current Chemical Reactions - sadrži više od milijun kemijskih reakcija koje datiraju od 1986. godine, kao i podatke iz arhiva Institut National de la Propriete Industrielle, INPI od 1840. do 1985. godine. Baza je dostupna putem Web of Science sučelja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza

 

Current Contents Connect - višedisciplinarna bibliografska baza podataka koja sadrži bibliografske podatke i sažetke iz više od 7000 svjetskih znanstvenih časopisa. Bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. godine do danas. Baza je dostupna putem Web of Science sučelja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) - okuplja sadržaje institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske kao što su preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, završni radovi studenata, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije, digitalizirana građa i druge vrste dokumenata.

Pristup: Arhiva
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova, Repozitorij

 

DART - Europe E-thesis Portal  - portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150000 disertacija iz 17 zemalja.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova, Repozitorij

 

De Gruyter Journals - zbirka časopisa De Gruyter uključuje više od 300 časopisa koji pokrivaju sva područja znanosti, a dostupan je sadržaj od 2018. do 2022. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Pristup: Arhiva 
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Derwent Innovations Index - indeksira više od 14.3 milijuna izuma iz 40 svjetskih zavoda za norme. Obuhvaća patente od 1963. godine i citatne podatke od 1973. Baza je dostupna putem Web of Science sučelja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza

 

DOAB - Directory of Open Access Books - sadrži recenzirane znanstvene monografije objavljene u otvorenom pristupu te omogućuje pristup metapodacima za više od 26.000 knjiga od 370 međunarodnih izdavača, kao i poveznice na cjelovite tekstove na mrežnim stranicama izdavača.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals - zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu, pokriva sva područja znanosti.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Ebook Central - platforma izdavača ProQuest putem koje je moguć pristup na više od 150.000 naslova e-knjiga multidisciplinarnog sadržaja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy (Proquest)

Trajanje licence: 1.1.2023. - 31.12.2023.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu

 

Emerald eJournals Premier - multidisciplinarna baza koja uključuje preko 170,000 članaka i međunarodnih istraživanja u više od 300 časopisa od kojih je više od 270 indeksirano u Web of Science i Scopusu. Ova zbirka časopisa obuhvaća područja društvenih znanosti, javnog zdravstva i socijalne skrbi i tehničkih znanosti.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.1.2023. - 31.12.2023.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 11th Edition – pristup isključivo s računala fakulteta 

Trajanje licence: do 31.12.2023.
Pristup: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Evidence-Based Medicine Reviews - baza podataka namijenjena prvenstveno liječnicima i istraživačima kako bi dobili najrecentniju informaciju o određenoj kliničkoj temi. Zasnovana je na konceptu evidence-based medicine ili medicine utemeljene na dokazima. Sastoji se od sedam EBM izvora, među ostalim i: Cochrane Database of Systematic Reviews (cjeloviti tekstovi redovito ažuriranih preglednih članaka o važnim kliničkim temama koje proizvode Cochrane grupe stručnjaka koji sistematično prate klinička ispitivanja u medicinskim časopisima), Cochrane Central Register of Controlled Trials (popis gotovih preglednih radova Cochrane grupa, ali i kvalitetnih kliničkih ispitivanja identificiranih u bibliografskim bazama Medline i EMBASE) i Database of Abstracts of Reviews of Effects (kritički komentari preglednih članaka iz različitih medicinskih časopisa; naglasak je na efektima farmakoterapije i terapijskim postupcima). Baza je dostupna putem sučelja Ovid.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy (Ovid)

Trajanje licence: 1.6.2023. - 31.5.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

FreeMedicalJournals.com - platforma s više od 900 znanstvenih biomedicinskih časopisa.

Pristup: Djelomično otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitog teksta

 

Hrčak - središnji portal koji okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise u otvorenom pristupu koji pokrivaju sva znanstvena područja.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Index Chemicus - sadrži strukture i ključne podatke o kemijskim spojevima objavljenim u vodećim svjetskim časopisima. Predstavlja vitalni izvor novih informacija o biološki aktivnim spojevima i prirodnim proizvodima. Baza je dostupna putem Web of Science sučelja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy 

Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza

 

IOPscience - zbirka časopisa koja sadrži znanstvene časopise s područja fizike, medicinske fizike, biofizike, matematike, kemije, astronomije, astrofizike i srodnih područja. Zbirka također sadrži kompletnu arhivu s više od milijun znanstvenih članaka objavljenih od 1874. godine, a hrvatska akademska zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2022. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy


Trajanje licence: 8.12.2022. - 7.12.2023.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Journal Citation Reports - citatna baza podataka koja pomoću citiranosti objavljenih radova omogućuje sustavno i objektivno određivanje utjecajnosti i kvalitete časopisa unutar nekog znanstvenog područja. JCR baza pruža citatne podatke te podatke o čimbenicima odjeka časopisa koji olakšavaju vrednovanje znanstvenih časopisa.  Baza je dostupna putem Web of Science sučelja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza

 

Journals@Ovid Full Text - zbirka s više od 1000 časopisa među kojima je više od 150 naslova u izdanju Lippincot, Williams and Wilkins (LWW), a pokrivaju znanstveno područje biomedicine i zdravstva. Dostupnost sadržaja ovisno o godini izdanja navedena je za svaki časopis u zbirci. Zbirka je dostupna putem sučelja Ovid.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy (Ovid)


Pristup: Arhiva
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Karger eJournal Collectionsadrži časopise s područja biomedicine i zdravstva. Dostupan je sadržaj od 2018.do 2022. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Pristup: Arhiva
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Lippincott Williams & Wilkins Journals (LWW) - zbirka časopisa koji pokrivaju područje biomedicine i zdravstva. Sadržaj LWW časopisa dostupan je od 2015. do 2022. godine. Zbirci se pristupa putem Ovid sučelja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy (Ovid)

Pristup: Arhiva
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Medline (Ovid) / Medline (Web of Science) - bibliografska baza podataka koja indeksira oko 5000 znanstvenih i stručnih časopisa iz područja biomedicine i zdravstva, populacijske i reproduktivne biologije te drugih područja vezanih uz medicinu i brigu o zdravlju (sestrinstvo, stomatologija, veterinarstvo, zdravstveni sustavi, itd.), objavljenih u više od 80 zemalja. Ima i ugrađen rječnik kontroliranih izraza MeSH koji olakšava pretraživanje. Dostupna je putem dva sučelja – Ovid i Web of Science.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: WoS: 1.1.2022. - 31.12.2024.; Ovid: 1.6.2023. - 31.5.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Nature.com - zbirka časopisa sadržava više od 80 naslova s područja biomedicine i prirodnih znanosti. Dostupan je sadržaj od 2016. – 2021. godine u nacionalnom pristupu, a pristup na novije brojeve bit će dostupan za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu nakon obnove licence.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy


Pristup: Arhiva
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Open Access Theses and Dissertations - repozitorij koji sadrži diplomske radove i disertacije u otvorenom pristupu koji su objavljeni širom svijeta. Zapisi uključuju više od 1.100 fakulteta, sveučilišta i drugih znanstvenih institucija. OATD trenutno indeksira više od 5 milijuna radova.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova, Repozitorij

 

OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories - direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i drugih znanstvenih organizacija). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje, itd.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova, Repozitorij

 

PLOS Journals - časopisi u otvorenom pristupu iz područja medicine i biologije što ih izdaje Public Library of Science, neprofitna organizacija znanstvenika i liječnika

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Preprint Citation Index - indeksira preprint radove prije službenog objavljivanja iz niza međunarodnih repozitorija. Preprint radovi su povezani s profilima autora, citatima i recenziranom literaturom na Web of Science te su putem poveznica dostupni i u cjelovitom tekstu na mrežnim mjestima pojedinih repozitorija.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024. 
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza

 

ProQuest Dissertations and Thesis Global - repozitorij s približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova iz raznih znanstvenih područja.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.1.2023. - 31.12.2023.
Pristup: Probni pristup
Vrsta baze: Repozitorij

 

PubChem - baza podataka u otvorenom pristupu američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (National Institutes of Health – NIH) koja pokriva znanstveno polje kemije. PubChem je jedan od ključnih izvora kemijskih informacija za znanstvenike, studente i širu javnost, a sadrži male molekule, ali i veće molekule kao što su nukleotidi, ugljikohidrati, lipidi, peptidi i kemijski modificirane makromolekule. Također prikuplja podatke o kemijskim strukturama, identifikatorima, kemijskim i fizičkim svojstvima, biološkim aktivnostima, patentima, podacima o zdravlju, sigurnosti, toksičnosti i mnoge druge.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

PubMed Central (PMC) - besplatni digitalni repozitorij koji arhivira znanstvene članke koji su u cijelosti javno dostupni i koji su objavljeni u biomedicinskim i bioznanstvenim časopisima. Jedna od najvećih baza podataka za pretraživanje unutar resursa koje je razvio National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitog teksta

 

RSC Gold - zbirka časopisa izdavača Royal Society of Chemistry obuhvaća više od 40 časopisa, a pokriva područje prirodnih znanosti, prvenstveno kemije. Dostupni su časopisi od 2018. do 2022. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Pristup: Arhiva
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

SAGE Journals - u okviru zbirke SAGE Premier dostupno je do 1.000 časopisa koji obuhvaćaju humanističke  znanosti, društvene znanosti, biomedicinu i zdravstvo, tehničke i prirodne znanosti. Dostupni su časopisi od 1999. do 2023. godine, a sastavnice Sveučilišta u Zagrebu zadržavaju trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2022. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.7.2023. – 30.6.2024.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova 

 

ScienceDirectzbirka znanstvenih časopisa koji pokrivaju područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih znanosti te manjeg broja časopisa s područja društvenih i humanističkih znanosti. Dostupno je 270 časopisa zaključno sa 2012. godinom, a dostupni su i svi članci u otvorenom pristupu do tekuće godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Pristup: Arhiva
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

SciFinder-n - platforma koja omogućava pregled relevantne literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih znanstvenih područja i disciplina, a sadrži i opsežan popis kemijskih tvari, reakcija i spojeva. Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava se traži svaki put kada pristupate bazi. Upute za registraciju pronađite ovdje, a registrirati se možete ovdje. (napomena: prilikom registracije obavezno upišite službenu e-mail adresu s domenom svoje matične ustanove)
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy


Trajanje licence:  11.10.2022. - 10.10.2023. (pristup je dostupan do obnove licence)
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Scopus - bibliografska i citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta te pokriva sva područja znanosti.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy


Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska i citatna baza

 

Springer Journals - zbirka časopisa sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. do 2023. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy


Trajanje licence: 1.1.2023. - 31.12.2023.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Taylor and Francis Subject Collectionszbirka s više od 2.200 naslova časopisa u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva. Hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici dostupan je trajni pristup na arhivske brojeve Taylor & Francis časopisa prethodno pretplaćenih od određenih ustanova. Na platformi Taylor & Francis dostupno je i više od 1.600 e-knjiga u otvorenom pristupu te više od 280 časopisa u otvorenom pristupu.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy

Trajanje licence: 1.11.2021. - 31.10.2022. (pristup je privremeno nedostupan do obnove licence)
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Web of Science Core Collection - zbirka od preko 21.000 znanstvenih časopisa objavljenih diljem svijeta (uključujući časopise s otvorenim pristupom) iz svih znanstvenih područja. Zbornici radova s konferencija i podaci o knjigama također su dostupni.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy


Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska i citatna baza

 

Wiley Online Library - platforma izdavača Wiley putem koje se pristupa zbirci koja sadrži više od 1400 časopisa raznih znanstvenih područja. Dostupan je sadržaj od 1996. – 2021. godine.
Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy


Trajanje licence: 28.12.2021. - 27.12.2022. (postupak obnove ugovora je u tijeku)
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

*************************************************************************************************************************

Objašnjenja:

Bibliografske baze podataka sadrže podatke o radovima objavljenim u različitim publikacijama. Ti podaci su: autor, naslov rada, naziv publikacije u kojoj je rad objavljen, godina objavljivanja, sažetak, ključne riječi koje predmetno opisuju rad, itd.

Citatne baze podataka su u svojoj osnovi bibliografske baze, no uz podatke o radovima navode i literaturu (citate/reference) korištene u tim radovima. Na taj način citatne baze omogućuju korisnicima navigaciju kroz literaturu unazad (popis korištene literature govori što se o temi pisalo prije) i unaprijed (veze na novije članke koji citiraju određeni rad).

Repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom pojedine ustanove.