Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Tjelesna i zdravstvena kultura

Godina učenja: 1. i 2. godina
Semestar: 1., 2., 3. i 4.
Broj ECTS bodova:
Ciljevi predmeta: Prijenos studentima bazične informacije o značaju tjelesne i zdravstvene kulture za zdravlje, radne, stvaralačke i adaptivne sposobnosti neophodne za humani način života.
Preduvjeti:
Sadržaj predmeta: Program Tjelesne i zdravstvene kulture izrađen je u skladu s njegovim utjecajem na promjene u strukturi ličnosti, a čovjeka tretira kao integralnu bio-psihosocijalnu cjelinu. Osnovni program je obavezan za sve studente 1. i 2. godine studija, a odrađuje se prema interesu i motiviranosti studenata za pojedine kineziološke aktivnosti te po nivou usvojenih motoričkih informacija, spolu i financijskim uvjetima. Izborne aktivnosti - sportske ekipe koje nastupaju na prvenstvu Sveučilišta.
Ishodi učenja:
Preporučena literatura:
  1. Sva literature koja obrađuje utjecaj tjelesne aktivnosti na očuvanje zdravlja ili u terapeutske svrhe
Metode podučavanja: problemska i praktična nastava
Metode ocjenjivanja:
Jezik podučavanja: hrvatski jezik

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Drago Vujević Predavač Voditelj