Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odabrane teme iz primijenjene psihologije

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Upoznati studente s područjima primijenjene psihologije kako bi razumjeli osnove ponašanja, percepcije, kognicije, odlučivanja i emocija te njihovih promjena pod različitim utjecajima i u različitim bolestima. Stečena znanja iz temeljnih područja primijenjene psihologije pomoći će studentima u lakšem razumijevanju patofiziologije i farmakoterapije psihičkih bolesti te u profesionalnoj komunikaciji i suradnji s psiholozima.
Preduvjet za Studij farmacije: upisan 5. semestar.
Preduvjet za Studij medicinske biokemije: upisan 7. semestar.
Polaganje predmeta: nema

Ishodi učenja: Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1. Nabrojati i opisati fiziološke preduvjete psihičkih doživljaja i ponašanja;
  2. Razlikovati različita psihička stanja (stid, sram, strah, fobije, tjeskoba);
  3. Opisati utjecaj spola, okoline, socijalnih interakcija, kemijskih tvari na psihičke doživljaje i ponašanje;
  4. Objasniti psihološku podlogu bolesti (autizam, bipolarni poremećaj, ovisnosti, poremećaji hranjenja, Alzheimerova demencija);
  5. Opisati ulogu psihoterapije u suvremenom liječenju.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Josip Burušić Profesor Voditelj