Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Fiziologija s anatomijom čovjeka

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 4.
Broj ECTS bodova: 9
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovama građe i funkcije tkiva, organa i organizma kao cjeline. Razumijevanje međusobne povezanosti građe i funkcije te regulatornih mehanizama koji omogućuju funkcioniranje zdravog organizma.
Studij Farmacije:
Preduvjeti:
Upis predmeta: potrebna je položena Stanična biologija s genetikom
Polaganje predmeta: nema

Studij Medicinske biokemije:
Preduvjeti: Upis predmeta: potrebna je položena Stanična biologija s genetikom i položena Citologija s histologijom
Polaganje predmeta: nema 

Ishodi učenja: Nakon položenog predmeta student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati anatomsku građu organa i organskih sustava.
  2. Navesti i opisati fiziološke funkcije organa i organskih sustava.
  3. Objasniti osnovne homeostatske mehanizme koji omogućuju funkcioniranje zdravog organizma.
  4. Povezati fiziološke poremećaje s patofiziološkim osnovama nastanka bolesti.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Danica Galešić Ljubanović Izvanredni profesor Voditelj
dr. sc. Stela Bulimbašić Docent Djelatnik
dr. sc. Ivica Horvatić