Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Bioetika

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 2.
Broj ECTS bodova: 2
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s temeljima i načelima biomedicinske etike. Prepoznavanje etičkog problema u farmaciji, medicini i općenito znanstvenoistraživačkoj i biotehničkoj djelatnosti. Primjena bioetičkih načela na konkretne znanstvenoistraživačke, kliničke, apotekarske i socijalne slučajeve s vrijednosnim nabojima.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: nema
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon odslušanog premeta student će moći:
  1. Definirati osnovne etičke pojmove.
  2. Opisati ulogu bioetike u biomedicinskim znanostima.
  3. Objasniti ulogu bioetičkog povjerenstva ustanove.
  4. Nabrojati glavne bioetičke dokumente i konvencije.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Tonči Matulić Redoviti profesor Voditelj