Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Stručno osposobljavanje

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 10.
Broj ECTS bodova: 30
Ciljevi predmeta: Osposobljavanje za samostalan rad u okviru medicinsko-biokemijske djelatnosti u zdravstvu.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odrađena Stručna praksa 2 i položeni svi obavezni kolegiji (osim diplomskog ispita).
Ishodi učenja: Nakon odrađenog Stručnog osposobljavanja za ljekarnike student će moći:
  1. Primjena stručnih znanja i sposobnosti pri provođenju laboratorijskih analiza, poštujući važeću zakonsku regulativu, aktualne zdravstvene politike i smjernice te načela dobre laboratorijske prakse.
  2. Primjena temeljnih znanja iz kemije, biokemije, molekularne biologije, fizike, matematike i statistike u laboratorijskoj dijagnostici, pri definiranju, analiziranju i predlaganju postupaka vezanih uz istraživanje, proizvodnju i osiguravanju kvalitete te implementaciju novih laboratorijskih postupaka za otkrivanje i praćenje bolesti i učinka terapije.
  3. Primjena stručnih znanja u postupcima laboratorijske dijagnostike, procjeni kliničke značajnosti biokemijskih i molekularno-bioloških pokazatelja, detektiranju izvora pogrešaka i varijabilnost rezultata laboratorijskih analiza, interpretiranju rezultata laboratorijskih analiza s analitičkog i kliničkog aspekta.
  4. Stručno i odgovorno ponašanje čime se daje značajan doprinos u različitim situacijama i okruženjima poput međuprofesionalnih skupina, laboratorijskog okruženja te profesionalnih organizacija i odbora.
  5. Učinkovita primjena financijskih i organizacijskih principa važnih za timski rad.
  6. Korištenje informacijskih tehnologija i baza podataka u svrhu unapređenja stručnih znanja i vještina te samoedukacije.
  7. Primjena pravnih i etičkih načela profesije u samostalnom i timskom radu.

 

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent Voditelj
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor Voditelj