Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Stručna praksa 2

Godina studija: 4.
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 3
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s organizacijom rada i ustrojem laboratorija za citologiju, mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku.
Uvjeti za upis: priznata Stručna praksa 1 i odslušana Klinička biokemija organa i organskih sustava 2
Ishodi učenja: Nakon odrađene Stručne prakse 2 student će biti u stanju:
  1. Služiti se stručnom literaturom;
  2. Opisati način rada u citološkom laboratoriju;
  3. Opisati način rada u mikrobiološkom laboratoriju;
  4. Opisati način rada u laboratoriju za molekularnu dijagnostiku.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor Voditelj