Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Racionalna laboratorijska dijagnostika

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Upoznati studente sa značajnošću pravilnog izbora laboratorijskih ispitivanja unutar specifične patologije. Budući stručnjaci moraju biti sposobni kompetentno sudjelovati u racionalnom izboru laboratorijskih ispitivanja što uključuje važnost ispitivanja, svojstva analita, preanalitičke čimbenike, interferencije kao i analitičku i dijagnostičku osjetljivost i specifičnost.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Specijalna područja kliničke biokemije
Preduvjet za polaganje: položena Specijalna područja kliničke biokemije

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Izabrati i obrazložiti izbor laboratorijskog ispitivanja za specifičnu patologiju;
  2. Poznavati svojstva analita za određeno laboratorijsko ispitivanje;
  3. Procijeniti preanalitičke čimbenike, interferencije i dijagnostičku osjetljivost i specifičnost.
  4. Prepoznati i znati razlučiti dobre od loših izbora laboratorijskih ispitivanja u kliničkoj praksi.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Dubravka Čvoriščec Redoviti profesor Voditelj