Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Primjena radionuklida u dijagnostici

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s dijagnostičkim i terapijskim postupcima nuklearne medicine, indikacije za njihovu kliničku primjenu. Rad s otvorenim izvorima zračenja te principi zaštite od zračenja.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Klinička biokemija organa i organskih sustava II
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Znati obraditi scintigrafske podatke na računalu;
  2. Opisati principe proizvodnje radionuklida i radiofarmaka;
  3. Objasniti primjenu radionuklida u ispitivanju funkcije pojedinih organskih sustava (centralnog živčanog sustava, bubrega, štitnjače, koštanog sustava, gastroenterološkog sustava, hematološkog sustava te kardiopulmoškog sustava);
  4. Predvidjeti čimbenike koji mogu uzrokovati i izbjeći nuklearne akcidente i način zbrinjavanaj ozračenih prilikom akcidenata;

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Mirjana Poropat Izvanredni profesor Voditelj