Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Organizacija i upravljanje medicinsko-biokemijskim laboratorijem

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 3,5
Ciljevi predmeta: Upoznati studente s osnovama organizacije i sustavom upravljanja kvalitetom medicinsko-biokemijskog laboratorija s profesionalnog i gospodarskog stajališta u skladu sa zakonskim propisima u zdravstvu.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Klinička biokemija organa i organskih sustava II
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Opisati i definirati ulogu medicinsko-biokemijskog laboratorija u sustavu zdravstva Republike Hrvatske u skladu sa zakonskom regulativom;
  2. Razlikovati organizacijske i tehničke zahtjeve međunarodne norme sustava upravljanja kvalitetom medicinsko-biokemijskog laboratorija;
  3. Identificirati probleme i donositi odluke radi poboljšavanja učinkovitosti rada medicinsko-biokemijskog laboratorija i provođenja sigurnosnih mjera i mjera zaštite laboratorijskog osoblja;
  4. Procijeniti ulogu i značaj informacijsko-komunikacijske tehnologije (laboratorijski i bolnički informacijski sustav) u organizaciji, planiranju i upravljanju medicinsko-biokemijskim laboratorijem.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Zlata Flegar-Meštrić Docent Voditelj
Marija Kardum Djelatnik