Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Upoznati studenta s načelima organizacije i provođenja laboratorijske dijagnostike uz bolesnika (engl. Point of care testing, POCT).
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Specijalna područja kliničke biokemije
Preduvjet za polaganje: položena Specijalna područja kliničke biokemije

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Definirati značenje laboratorijske dijagnostike uz bolesnika u kontekstu poboljšanja zdravstvene skrbi;
  2. Nabrojati pretrage koje se mogu obavljati uz bolesnika;
  3. Opisati zajedničke karakteristike pretraga uz bolesnika;
  4. Poznavati organizaciju POCT službe u kliničkim ustanovama i ulogu medicinskog biokemičara.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor Voditelj