Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Komunikacijske vještine

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Cilj je ovog predmeta upoznati studente s temeljnim pojmovima, modelima i načelima interpersonalne komunikacije u kontekstu ljekarne. Osobita pozornost bit će posvećena osposobljavanju studenata konzultacijskim vještinama koje su ključne ne samo u prepoznavanju pacijentovih specifičnih potreba za određenom vrstom farmakoterapije već i u izbjegavanju svih njezinih mogućih opasnosti ili rizika (polifarmacija, nuspojave, neželjene interakcije…). Nakon što se upozna sa strogo strukturiranim modelom konzultacija, student će moći ne samo prepoznati već i predvidjeti te pravovremeno otkloniti negativne učinke pacijentove nesuradljivosti (engl. non-adherence) na očekivani ishod farmakoterapije.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: upisan 9. semestar
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon odslušanog kolegija student će biti u stanju:
  1. Odabrati i postaviti set pitanja koja su relevantna uzimanje medikacijske povijesti od pacijenta i za odabir najprikladnije terapije;
  2. Otkriti probleme u provedbi farmakoterapije;
  3. Otkloniti razloge bolesnikove nesuradljivosti u procesu terapije (engl. non- adherence);
  4. Provesti učinkovitu komunikacije s pacijentom;
  5. Objasniti terapijski plan na način koji je svakom određenom bolesniku razumljiv;
  6. Objasnitii pacijentu njegovu terapiju;
  7. Motivirati pacijenta da aktivno sudjeluje u primjeni pripisane terapije.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Živka Juričić Redoviti profesor