Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Humana i populacijska genetika

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama humane genetike - normalnom i poremećenom građom genetičkog materijala, prevalencijom i prirodom genetičkih bolesti, načinima na koji one nastaju i kako se prenose, metodama njihove dijagnostike i prevencije. Cilj predmeta je da studenti steknu znanja koja će im omogućiti da razumiju primjenu suvremenih genetičkih spoznaja u kliničkoj praksi i znanstvenim populacijskim istraživanjima.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom
Preduvjet za polaganje: položena Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Opisati normalnu građu genoma čovjeka, navesti poremećaje koji nastaju u građi DNA i kromosoma kao i njihove posljedice za fenotip;
  2. Opisati načine nasljeđivanja kromosomskih, monogenskih i multifaktorskih poremećaja kao i netipične oblike nasljeđivanja;
  3. Nabrojati čimbenike koji utječu na normalan i poremećen intrauterini razvoj;
  4. Definirati i podijeliti kongenitalne anomalije;
  5. Prepoznati tipične kliničke slike pojedinih vrsta nasljednih poremećaja;
  6. Nabrojati i znati primijenitit metode dijagnostike i preventivne postupke kod nasljednih bolesti.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Ingeborg Barišić Izvanredni profesor Voditelj
Ivona Sansović