Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Stručna praksa 2

Godina studija: 4.
Semestar: 9.
Number of ECTS points: 3
Ciljevi predmeta: Upoznavanje u praksi s temeljnim odrednicama, zahtjevima i primjenom Dobre ljekarničke prakse.
Uvjeti za upis predmeta: Uvjeti za upis predmeta: odrađena Stručna praksa 1; odslušano Oblikovanje lijekova, Farmakologija i Magistralna receptura; položena Farmakognozija.
Ishodi učenja: Nakon odrađene Stručne prakse 2 će moći:
  1. Izrađivati magistralne pripravke;
  2. Izrađivati galenske pripravke;
  3. Primijeniti farmakopejske i srodne propise u ljekarni;
  4. Razlikovati lijekove koji se mogu izdavati bez recepta (BR i BRX);
  5. Razlikovati dodatake prehrani (biljni pripravci, vitamini i minerali, dijetetski proizvodi itd.).

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Željka Vanić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj