Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Stručna praksa 1

Godina studija: 3.
Semestar: 7.
Number of ECTS points: 2
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s organizacijem rada i ustrojem ljekarničke djelatnosti.
Uvjeti za upis predmeta: Uvjet za upis: odslušana Farmakognozija 2 i Farmaceutska kemija 1
Ishodi učenja: Nakon odrađene Stručne prakse 1 u ljekarni student će biti u stanju:
  1. Služiti se stručnom literaturom u ljekarni;
  2. Opisati način pohrane lijekova i ljekovitih tvari;
  3. Opisati sustav naručivanja i prometa lijekovima;
  4. Razvrstati ljekovite pripravke.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Željka Vanić Redoviti profesor Voditelj