Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ljekarnička skrb

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 9
Ciljevi predmeta: Cilj je integracijom znanja iz farmaceutskih znanosti razvijati ključne vještine u pružanju ljekarničke skrbi (savjetovanje i informiranje o djelovanju lijekova, osiguranje racionalne primjene lijekova, prijavljivanje nuspojava, savjetovanje o samoliječenju, prevencija bolesti i očuvanje zdravlja). Student će se pripremati za rad u ljekarni (stručno osposobljavanje) s naglaskom na svladavnje ključnih vještina pružanja ljekarničke skrbi bolesnicima, ostalim korisnicima farmaceutskih usluga i drugim zdravstvenim stručnjacima.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Klinička farmacija s farmakoterapijom i položena Farmakologija
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Klinička farmacija s farmakoterapijom

Ishodi učenja: Nakon odlušanog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Analizirati farmakoterapiju i prepoznati medikacijske pogreške te savjetovati pacijenta u svrhu njihova izbjegavanja.
  2. Prepoznati interakcije, procijeniti njihov klinički značaj i ispravno postupiti u svrhu izbjegavanja neželjenih posljedica.
  3. Predvidjeti neželjene učinke terapije i savjetovati u svrhu njihovog izbjegavanja ili boljeg podnošenja.
  4. Provoditi postupak prijavljivanja nuspojava.
  5. Procijeniti i odabrati najsigurniji bezreceptni lijek za bolesnika.
  6. Primjenjivati vještine potrebne u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja.
  7. Savjetovati o ispravnoj primjeni lijekova i provođenju nefarmakoloških mjera u svrhu očuvanja zdravlja.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky Redoviti profesor
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić Redoviti profesor
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom zvanju