Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmakoekonomika

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je razviti u studenata vještine koje će im pomoći u procjeni ekonomske isplativosti primjene lijekova putem stečenog znanja o ekonomskoj evaluaciji lijekova kao i medicini zasnovanoj na dokazima. Stjecanjem navedenih znanja i vještina dobiti će se širi uvid u probleme i steći znanja potrebna za ispravno donošenje odluka.
Preduvjeti: upisan 7. semestar.
Ishodi učenja: Studenti će nakon položenog kolegija moći/biti u stanju:
  1. Napraviti osnovnu farmakoekonomsku analizu/procjenu;
  2. Staviti u kontekst ulogu farmakoekonomske evaluacije prema određivanju cijene lijeka;
  3. Objasniti farmakoekonomsku analizu;
  4. Povezati temeljne principe znanja i struke u farmakoekonomskom modeliranju;
  5. Procijeniti relevantnost farmakoekonomskih evaluacija u zdravstvenom sustavu.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Petra Turčić Izvanredni profesor Voditelj