Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmaceutska informatika

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Uvođenje studenata u teoriju i praksu informacijskih procesa (obuhvaćanje, prijenos, pohranjivanje i obrada podataka) u farmaceutskom radu i zdravstvenoj struci uopće.
Preduvjeti: upisan 5. semestar.
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Definirati temeljne informatičke pojmove i normizaciju u zdravstvenoj informatici;
  2. Objasniti informacijske sustave u zdravstvu;
  3. Primijeniti znanja o operacijskim sustavima i posebnim programima za poslovanje u ljekarništvu;
  4. Primijeniti Internet u farmacijskoj i medicinskoj znanosti i struci;
  5. Prikupljati i primijeniti znanstvene i stručne informacije u zdravstvu.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić Redoviti profesor Voditelj