Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Centar za primijenjenu farmaciju

Adresa: Domagojeva 2, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6394 411
E-mail: cpf@pharma.hr

VODITELJ CENTRA: 

Centar za primijenjenu farmaciju (CPF) utemeljen je 3. studenoga 2004. odlukom Fakultetskog vijeća, a na inicijativu i veliko zalaganje prof. dr. sc. Milene Jadrijević-Mladar Takač koja je obnašala dužnost voditeljice Centra do 2009. godine. Profesorica Jadrijević-Mladar Takač uspostavila je nastavnu i stručnu djelatnost Centra, razvila suradnju s domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim ustanovama te svojim predanim radom pridonijela zbližavanju sveučilišne farmacije i struke u cjelini. Od 2009. do 2014. godine CPF vodi prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, koja nastavlja njegov plodonosan rad i širi suradnju s ljekarničkom strukom.

Misija

Misija Centra je aktivno sudjelovanje u diplomskom, poslijediplomskom i cjeloživotnom obrazovanju magistara farmacije te unaprjeđivanju ljekarničke struke kroz nastavnu i stručnu djelatnost.

Vizija

Vizija je postati prepoznatljiv centar izvrsnosti u području akademskog obrazovanja, znanstvenog  i stručnog usavršavanja magistara farmacije.

Ciljevi

Ciljevi Centra su unaprijediti kvalitetu stručnog obrazovanja magistara farmacije temeljenog na kompetencijama te uspostaviti kontinuiranu suradnju sa strukovnim tijelima i ustanovama na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Djelokrug rada

  1. Organizacija nastave stručnih kolegija u okviru Centra.
  2. Razvoj mreže suradnika i nastavnih baza u ljekarničkoj praksi.
  3. Organizacija studentske stručne prakse.
  4. Organizacija stručnog osposobljavanja za studente-pripravnike.
  5. Organizacija svih oblika stručnog usavršavanja magistara farmacije (programi cjeloživotnog obrazovanja).
  6. Suradnja sa strukovnim tijelima, znanstvenim i stručnim ustanovama te udrugama u zemlji i inozemstvu na zajedničkim projektima.

Članovi CPF-a

Članovi CPF-a

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić Izvanredni profesor mortner@pharma.hr 01 6461 800
prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca Redoviti profesor vbacic@pharma.hr 01 2903 303
izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo Izvanredni profesor imucalo@pharma.hr 01 6461 802
Andrea Brajković Asistent abrajkovic@pharma.hr 01 6394 411
Maja Dobranić Tehnički suradnik mdobranic@pharma.hr

Obavezni kolegiji

Naziv
Konzultacijske vještine
Uvod u farmaciju
Stručna praksa 1
Stručna praksa 2
Klinička farmacija s farmakoterapijom
Ljekarnička skrb
Zdravstveno zakonodavstvo
Stručno osposobljavanje za ljekarnike

Izborni kolegiji

Naziv
Farmaceutska informatika
Farmakoekonomika