Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poslijediplomski doktorski studij

 

Potencijalni doktorandi se prije upisa mogu informirati o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu putem Vodiča kroz doktoski studij na Sveučilištu u Zagrebu.

Izbor pristupnika za upis na doktorski studij obavlja se između pristupnika koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu te prema kriterijima objavljenim u natječaju za upis doktoranada.

Upisne kvote određuju se prema raspoloživosti istraživačkih, nastavničkih i mentorskih kapaciteta.

Javni natječaj za upis na doktorski studij raspisuje se najmanje mjesec dana prije početka nastave, a kriteriji vrednovanja pristupnika obuhvaćaju uspjeh u diplomskom studiju, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove, preporuke profesora i potencijalnog mentora te prijedlog o području istraživanja.

Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka.