Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij - postupak prijave

Natječaj za upis

Natječaj za upis studenata u prvu godinu integriranih preddiplomskih i diplomskih  studija u ak. god. 2022./2023. dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, na poveznici.

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih studija dopunjuje se informacijama o razredbenom postupku, podnošenju prijave, kriterijima selekcije i rokovima za upis za kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji se upisuju u posebnoj upisnoj kvoti na sastavnice Sveučilišta u Zagrebu dostupan na poveznici.

Upisne kvote za studij Farmacije

hrvatski državljani i državljane zemalja članica Europske unije – 135

strani državljani – 5

pristupnici kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj – 3

Upisne kvote za studij Medicinske biokemije

hrvatski državljani  i državljane zemalja članica Europske unije – 32

strani državljani – 3

pristupnici kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj – 2

Prijava za upis na studijske programa

Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta provodi se u srpanjskom i rujanskom razredbenom roku. Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se u pravilu (za sve kandidate osim kandidata koji se prijavljuju u okviru kvote za kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj.):

- za srpanjski razredbeni rok do uključivo 18. srpnja 2022. u 13:59 sati

- za rujanski razredbeni rok do uključivo 19. rujna 2022. u 13:59 sati

Kandidati studijske programe prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr. Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te na stranicama NISpVU-a.

Kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije te priložiti rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.).

Kriteriji za upis

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Na temelju uspjeha u školi: do 250 bodova     

 Na temelju položenih ispita na Državnoj maturi:

 • Hrvatski jezik (viša razina) do 50 bodova
 • Matematika (viša razina) do 200 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik (viša razina) do 50 bodova     
 • Kemija (viša razina) do 200 bodova
 • Biologija (visa razina)* do 200 bodova

* nije uvjet za upis, ako je predmet položen na državnoj maturi donosi bodove   

Dodatna učenikova postignuća

osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz predmeta Kemija, Biologija i Matematika 

 • jedno natjecanje 30
 • dva ili više natjecanja 50

Svim pristupnicima iz EU država i stranim državljanima kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis I. godine studija trebaju položiti B2 razinu hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ukoliko kandidat tijekom srednjoškolskog obrazovanja nije odslušao i položio dvije godine nastave iz Latinskog jezika, mora to učiniti do upisa u II. godinu studija.

Pristupnici kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj

Za pristupnike prijavljene za upis u ovoj upisnoj kvoti vrijede isti uvjeti upisa u prvu godinu studija  kao i za hrvatske državljane, državljane zemalja članica Europske unije i strane državljane.

Prijavu za upis potrebno je predati u studentsku poslovnicu Fakulteta (A. Kovačića 1, 10 000 Zagreb) ili poslati preporučeno poštom uz naznaku „Prijava – kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj“ do 21. srpnja 2022. godine na Obrazac za Pristupnike kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj.

Uz prijavni obrazac kandidati su dužni priložiti

 • potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH izdanu od strane MUP-a,
 • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu);
 • dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda);
 • završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja;
 • potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio);
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 • rezultate državnih i međunarodnih natjecanja koji se vrednuju kao dodatna učenikova postignuća
 • potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina) *

*Obveza polaganja ispita poznavanja hrvatskog jezika na B2 razini pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za upis u 1. godinu studija.

Uz dokumente izdane na stranom jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta potrebno je dostaviti najkasnije do 19. rujna 2022.

Rangiranje i upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa biti će proveden u rujnu 2022.