Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Popis studijskih programa

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij:

  • Studij farmacije
  • Studij medicinske biokemije

Doktorski studij: 

  • Farmaceutske-biokemijske znanosti

Sveučilišni specijalistički studij:

  • Dermatofarmacija i kozmetologija,
  • Razvoj lijekova
  • Fitofarmacija s dijetoterapijom
  • Klinička farmacija
  • Molekularna dijagnostika
  • Medicinska biokemija i laboratorijska medicina
  • Farmakogenomika: novi pristup optimiranju terapije

Svi navedeni studiji primjenjuju sustav bodovanja sukladan europskom sustavu (European Credit Transfer System, ECTS).