Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Vijesti

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 26. travnja 2019. godine u Seminarskoj učionici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se raspravljalo o ključnim točkama revizije za pojedina područja koja su dodijeljena svakom pojedinom članu radne skupine, sa svrhom analize ciljeva, sadržaja i ishoda učenja.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 04. ožujka 2019. godine u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku su se evaluirali predmeti iz skupine temeljnih kemijskih (biokemijskih i medicinskih) predmeta. Evaluirali su se sadržaji navedenih predmeta te usklađenost sadržaja s ishodima učenja predmeta, ali i ishodima učenja u cjelini.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 03. travnja 2019. godine u Biblioteci Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se razmatrala mogućnost da se dio nastave koja se izvodi u obliku predavanja prenamijeni u praktičnu nastavu, kako bi student po završetku studija stekao više praktičnog znanja.

Raspravljalo se o načinima povećanja udjela „zelene kemije“ u nastavni program, kako bi praktična nastava bila ekološki prihvatljivija.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Sastanak radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Dana 21. veljače 2019. godine u Biblioteci Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je treći sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se vodila rasprava o planu izvođenja nastave za 3. i 4. godinu studija Farmacije, koja je od ključne važnosti doprinosu razvoja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Sastanak radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Dana 07. veljače 2019. godine u Biblioteci Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je treći sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se vodila rasprava o planu izvođenja nastave za 1. i 2. godinu studija Farmacije, koja je od ključne važnosti doprinosu razvoja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku.

 

Održana medijska konferencija predstavljanja projekta „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“

Dana 30. siječnja 2019. godine održana je medijska konferencija predstavljanja projekta „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na konferenciji predstavljeni su glavni ciljevi, podciljevi te aktivnosti projekta, a partner Institut za razvoj obrazovanja također je predstavio svoju ulogu u provedbi projekta.

Ugovoreno trajanje projekta je 30 mjeseci, od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.762.889,53 kn.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Sastanak radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Dana 24. siječnja 2019. godine u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku su utvrđeni ciljevi revizije studijskog programa te je vođena rasprava o ključnim točkama revizije studijskog programa.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 10. listopada 2019. godine u Biblioteci Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku su predložene i raspravljene dvije finalne verzije revidiranih studijskih programa o kojima će se raspravljati i na idućem sastanku radne skupine.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 18. listopada 2019. godine u Biblioteci Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se raspravljalo o ishodima učenja, sadržaju, satnici i ECTS bodovima predmeta koji se izvode na 1. i 2. godini studija Farmacije.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 25. listopada 2019. godine u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se raspravljalo o ishodima učenja, sadržaju, satnici i ECTS bodovima predmeta koji se izvode na 3. i 4. godini studija Farmacije.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 8. studenog 2019. godine u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se raspravljalo o ishodima učenja, sadržaju, satnici i ECTS bodovima predmeta koji se izvode na 5. godini studija Farmacije.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 20. studenog 2019. godine u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se raspravljalo o utjecaju donesenih promjena na razini ishoda učenja studija u cjelini.

Također je provedeno kurikularno mapiranje.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 16. prosinca 2019. godine u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se raspravljalo o evaluaciji postojećih izbornih predmeta te se razmatralo uvođenje novih.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

Obavijest – Pharma5.0 – Inicijalni sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Dana 7. prosinca 2018., u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je inicijalni sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se predstavio plan aktivnosti Radne skupine te su se utvrdili članovi za donošenje Odluke o imenovanju.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Odluka o imenovanju Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Temeljem članka 32. Statuta farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj sjednici u 137. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj dana 12. prosinca, donijelo je Odluku o imenovanju Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Imenuju se sljedeći članovi Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije:

 • izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić, prodekanica za kvalitetu i poslijediplomske specijalističke studije, predsjednica
 • prof. dr. sc. Ana Mornar Turk
 • izv. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky
 • izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić
 • izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac
 • prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić
 • doc. dr. sc. Tin Weitner

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – ODLUKA O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA izradu prijedloga izvedbenog plana i programa nastave na projektu pharma5.0

Temeljem članka 32. Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu na 4. redovitoj sjednici u 138. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj dana 22. siječnja 2020. godine, donijelo je Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu prijedloga Izvedbenog plana i programa nastave u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Imenuju se sljedeći članovi Radne skupine za izradu prijedloga Izvedbenog plana i programa nastave:

 

 • doc. dr. sc. Ivana Perković, predsjednica
 • doc. dr. sc. Mirela Matić, članica
 • doc. dr. sc. Miranda Sertić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo, članica
 • dr. sc. Toma Keser, članica
 • izv. prof. dr. sc. Anita Hafner, članica
 • doc. dr. sc. Jasna Jablan, članica