Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ispit kompetencija

Sukladno uvjetima natječaja, za pristupnike koji nisu završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij iz polja farmacije, a podnijeli su prijavu na poslijediplomski studij Razvoj lijekova bit će organizirana pisana provjera znanja (ispit kompetencija).
Ispit se sastoji pitanja iz tri područja, farmakologije, oblikovanja lijekova i farmaceutike. Za prolaz na ispitu potrebno je ostvariti 50% bodova u svakom pojedinom području.
Popis potrebne literature za pripremu ispita: 
1. Katzung, G. K. (ed.). Temeljna i klinička farmakologija. Zagreb, Medicinska naklada, 2011. I. dio (stranice 1-77)
2. Senjković, R. Osnove oblikovanja lijekova. 2. izd. Zagreb, Školska knjiga, 2003.
3. Jalšenjak I, Jalšenjak V, Filipović-Grčić J. Farmaceutika. Zagreb, Školska knjiga, 1998.
 
Sva navedena literatura dostupna je u Knjižnici FBF-a, A. Kovačića 1. 
O rezultatima ispita kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte. 
Pravo upisa će ostvariti samo oni pristupnici koji zadovolje na provjeri znanja.