Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2022./2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

za upis na

 

SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 

 

 

 1. Klinička farmacija - za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije. Uvjet za upis je položen državni ispit ili završen studijski program koji sadrži stručno osposobljavanje kao zamjenu za stručni staž, sukladno Direktivi 2005/36/EC.

 

Studij je namijenjen zaposlenicima u bolničkim i javnim ljekarnama, poduzećima i ustanovama koje imaju za cilj promicati i osiguravati racionalnu, pravilnu i sigurnu primjenu lijekova.

Studij upisuju i specijalizanti iz “Kliničke farmacije”. 

 

 1. Medicinska biokemija i laboratorijska medicina - za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij medicinske biokemije te druge sveučilišne dodiplomske ili diplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije biomedicinskog područja.

Studij upisuju i specijalizanti iz “Medicinske biokemije i laboratorijske medicine”.

 

 1. Razvoj lijekova - za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije te druge sveučilišne dodiplomske ili diplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja.

Studij upisuju i specijalizanti iz “Ispitivanja i kontrole lijekova” te “Farmaceutske tehnologije”.

 

 1. Fitofarmacija s dijetoterapijom – za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije te druge sveučilišne dodiplomske ili diplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja.

 

 

Trajanje studija: 2 semestra

ECTS: 60

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni magistar „Naziv studija“ (univ. mag. pharm.)

 

 

 

 

UVJETI UPISA:

Pravo upisa ostvaruju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz navedenih područja, uz ispunjavanje ostalih uvjeta navedenih za svaki studij.

Uz tražene uvjete potrebno je znanje engleskog jezika.

 

 

Osobe koje su stekle kvalifikacije na stranom sveučilištu, dužne su o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na konkretan specijalistički studij (upute potražiti na mrežnoj stranici Sveučilišta http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/ ).

*Napomena: osobe koje su stekle kvalifikacije na stranom sveučilištu upozorava se da na vrijeme pokrenu postupak akademskoga priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija kojega obavlja Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

 

Broj polaznika SVIH poslijediplomskih specijalističkih studija ograničen je na najmanje 15 polaznika.

 

Prilozi uz Prijavu (obrazac za prijavu):

 1. ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 2. potvrda o položenom državnom ispitu (preslika) za studije gdje je to navedeno
 3. rješenje o specijalizaciji za specijalizaciju (preslika) za studije gdje je to navedeno
 4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika)
 5. potvrda ustanove ili osobna pisana izjava pristupnika o plaćanju troškova školarine
 6. ovjeren prosjek ocjena diplomskog/dodiplomskog studija
 7. preslika domovnice – original na uvid (može iz sustava e-Građani); dokaz o državljanstvu za strane državljane

 

 

Kriteriji:

Pri odabiru kandidata prednost će imati pristupnici koji imaju odobrenu specijalizaciju te pristupnici s višim prosjekom ocjena iz prethodnog studija.

 

 

ŠKOLARINA za akademsku godinu 2022./2023. iznosi 25.000,00 kuna.

Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski specijalistički studij na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu imaju obvezu uplatiti zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće.

 

Troškovi prijave iznose 300,00 kuna.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. 10. 2022.

Iznimno, omogućit će se naknadna prijava uz posebno pisano obrazloženje, po istovjetnim kriterijima uz istovjetne priloge.

 

Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi nastavu tog studija.

 

PRIJAVU (obrazac za prijavu) s priloženim dokumentima treba poslati preporučeno na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, A. Kovačića 1 uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij, uz navođenje studijskog programa.

Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se naći na mrežnoj stranici Fakulteta: http://www.pharma.unizg.hr/hr/studij-i-studiranje/poslijediplomski-specijalisticki-studij/ .

Detaljnije informacije moguće je dobiti slanjem e-pošte na: univ.mag.pharm@pharma.hr.

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.