Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studijski program omogućuje dodatnu izobrazbu farmaceuta kao aktivnih sudionika u sustavu pružanja zdravstvene skrbi. Sadržaj i ciljevi studija omogućuju polaznicima širenje znanja stečenih tijekom diplomskog studija, koja se pokazuju potrebnim u suvremenom zdravstvenom sustavu. Tempo neprestanog gomilanja novih znanstveno-stručnih saznanja u području biomedicine te razvoj novih, često snažnih i diferentnih lijekova s jedne strane, povećanje broja kroničnih bolesnika i povećanje udjela starijih osoba u populaciji s druge strane, značajno usložava suvremenu farmakoterapiju. Ona se nužno suočava sa sve većim stručnim izazovima i problemima, kao što je polipragmazija, medikacijske pogreške, interakcije lijekova, koji mogu dovesti do neželjenih komplikacija po zdravlje bolesnika te dodatno povećavati ionako rastuće ukupne troškove zdravstvene skrbi. Suvremena farmakoterapija treba nova znanja i vještine kako bi pravilno odgovorila izazovima vremena. Farmaceut po svojem mjestu i ulozi na putu lijeka od propisivanja do primjene, zauzima mjesto zadnjeg stručnog nadzora te je u obvezi i mogućnosti značajno utjecati u smjeru racionalne i sigurne primjene lijekova. Stoga je dodatno stručno obrazovanje farmaceuta poželjno i neophodno. Klinička farmacija pruža dodatna znanja i vještine farmaceutima u praksi javnih i bolničkih ljekarni te drugih ustanova gdje se propisuju i primjenjuju lijekovi, pomičući fokus stručnog interesa s klasičnih farmaceutskih znanja o kemizmu, sintezi i izradi lijekova prema bolesniku, odnosno populaciji i njihovoj sigurnosti.

Po završetku studija polaznik stječe teorijsko i praktično znanje kojim, u suradnji s liječnicima, promiče i osigurava prikladnu i sigurnu primjenu lijekova.

Voditelj studija: Prof. dr. Vesna Bačić Vrca

Trajanje studija: Jedna godina (2 semestra); 60 ECTS bodova