Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Program studija

Polaznici moraju kroz temeljne predmete postići 40 ECTS bodova, dok ostatak do 60 ECTS bodova mogu, u dogovoru s voditeljem studija i/ili mentorom, stjecati kroz ponuđene izborne predmete ovog studija, predmete drugih poslijediplomskih studija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ili poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih obveznih i odabranih izbornih predmeta te izradom završnog rada u skladu sa studijskim programom a koji je prihvatilo odgovarajuće povjerenstvo i tijelo Studija/Fakulteta.

Popis predmeta s brojem sati nastave i ECTS