Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Školarina za poslijediplomski doktorski studij

Visina školarine iznosi 25.000,00 kuna po akademskoj godini (dva semestra).
Troškovi prijave i upisa iznose 300,00 kuna.

Naknade za usluge Fakulteta za doktorski studij:

  1. Prijava teme disertacije                                                                 3.000,00 kn
  2. Predaja disertacije na ocjenu                                                        3.000,00 kn
  3. Izdavanje potvrda                                                                          200,00 kn                                     

(prijepis ocjena, potvrda u različite svrhe / po primjerku)                                                

  1. Izdavanje potvrda na engleskom                                                   250,00 kn
  2. Izdavanje duplikata potvrda o stečenom doktoratu                        250,00 kn
  3. Izdavanje duplikata indeksa                                                           400,00 kn
  4. Rješavanje zamolbe u postupku reguliranja studentskog statusa  500,00 kn
  5. Izdavanje duplikata X-ice                                                                50,00 kn
  6. Troškovi prijave na natječaj za posljediplomski doktorski studij     300,00 kn

Popunjavanje uplatnice

Određeni iznos treba uplatiti na žiro račun Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta HR1923600001101344042.
Pod poziv na broj upišite svoj OIB.
Obvezno uz svoje ime i prezime navedite i točnu adresu.
Pod svrhu uplate napisati za koju svrhu se novac uplaćuje, na primjer: „prijava za upis na doktorski studij“ ili „troškovi školarine za prvu godinu doktorskog studija“.