Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Podrška studentima s invaliditetom na FBF-u

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN, MU, 6/07, 3/08 i 5/08) uvela je socijalni model invaliditeta prema kojem su prepreke iz okoline one koje oštećenje osobe pretvaraju u invaliditet, odnosno nemogućnost sudjelovanja u aktivnostima na ravnopravnoj osnovi s drugima. Obveza je društva da uklanja te prepreke, odnosno osigura prilagodbe i potporu kako oštećenje osobe ne bi onemogućavalo njezino sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez oštećenja.

Ne postoji jedinstvena i međunarodno prihvaćena definicija studenata s invaliditetom. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu referentni je centar koji kandidatima i studentima s invaliditetom pruža informacije u prostorima Ureda i drugim prostorima Sveučilištima, telefonom, e-poštom te putem internetske stranice i tiskanog materijala. Ured i podrška studentima na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u vidu koordinatora za SSI namijenjen je svim studentima koji zbog bolesti ili oštećenja vida i sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i bolestima, specifičnim teškoćama s učenjem kao primjerice s disleksijom, disgrafijom i ADHD–om te ostalim zdravstvenim stanjima i teškoćama koje mogu utjecati na tijek studiranja.

Prava studenata s invaliditetom

1. Prednost pri upisu na studij (Sporazum o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja, 2007. MOBMS, MZOŠ, Rektorski zbor).
2. Pravo na prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature
3. Prednost pri ostvariavanju prava na smještaj u studentske domove (odluka MZOŠ za svaku godinu)
4. Potpora u troškovima prijevoza od strane MZOŠ
5. Stipendije za SSI (državna stipendije, u okviru međunarodne razmjene studenata, Grad Zagreb i zaklade).

Opći akti o obrazovanju studenata s invaliditetom

1. Ustav Republike Hrvatske (čl. 57. ističe da država posvećuje posebnu skrb zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život).
2. UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (čl. 24. Konvencije jamči se osobama s invaliditetom pravo na obrazovanje bez diskriminacije i na osnovi jednakih mogućnosti, odnosno na ravnopravnoj osnovi s drugima).
3. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 77. jamči ravnopravnost svih pristupnika prilikom postupka odabira pristupnika za upis na visoka učilišta, a u čl. 88. svim studentima osigurava pravo na kvalitetan studij i obrazovni proces kako je to predviđeno studijskim programom).
4. Zakon o suzbijanju diskriminacije (Tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije po osnovi invaliditeta je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom www.posi.hr).
5. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. (naglašava nužnost osiguravanja uvjeta za povećanje dostupnosti kvalitetnog obrazovanja mladima s invaliditetom).
6. Sveučilišta u Republici Hrvatskoj u svoje su statute unijela ustavne odredbe o zabrani diskriminacije na bilo kojoj osnovi te odredbu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju o pravu studenata na kvalitetan studij, što svakako uključuje i studente s invaliditetom).

Podrška studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Zagrebu

Ured za studente s invaliditetom, Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Trg Maršala Tita 14, Zagreb
e-mail: uredssi@unizg.hr
Studentski centar – ured – posluje prema dogovoru, Savska 25, Zagreb
Savjetovališni centar za studente, Rektorat Sveučilišta, Trg Maršala Tita 14, Zagreb (ddrusany@unizg.hr)

Podrška studentima s invaliditetom na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Osobe kojima se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita te ostalih pitanja vezanih uz studente s invaliditetom:

 

PRODEKANICA ZA STUDENTE I STUDIJSKE PROGRAME

izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala
A. Kovačića 1, Zagreb
+385 1 4870 267
e-mail: cjakobus@pharma.hr 

 

KOORDINATOR ZA STUDENTE S INVALIDITETOM NA FAKULTETU

izv. prof. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta

A. Kovačića 1 (Domagojeva 2), Zagreb
e-mail: lbach@pharma.hr
 

STUDENTSKA SLUŽBA

Studentska poslovnica

e-mail: stud-poslovnica@pharma.hr