Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Studentski zbor

 

SStudentski zbor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta je glavno predstavničko tijelo studenata. Čine ga 12 studenata integriranog diplomskog studija farmacije i medicinske biokemije zajedno s 5 studenta postdiplomskog studija. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta, ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Studentski zbor Sveučilišta u ZagrebuHrvatski studentski zbor). Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta ili Veleučilišta kojem pripada.