Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Kategorizirani sportaši

 

Kako bi se uskladile obveze studiranja s obvezama kategoriziranih sportaša s obzirom na pripremne i natjecateljske aktivnosti te kako bi se omogućila kategoriziranim sportašima druga karijera nakon završetka sportske karijere, u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom proveden je projekt Kategorizirani sportaši u sustavu obrazovanja. Projekt se provodi od 2008. godine i odobrio ga je Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta i Vijeća veleučilišta i visokih škola, nakon čega su održane stručne rasprave na svim sveučilištima. Nakon rasprave donesen je zaključak kako postoji potreba za jedinstvenim rješavanjem problema te kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta treba izraditi dokument kojim bi se kategoriziranim sportašima koji imaju interes za upis na studij osigurali odgovarajući uvjeti za upis, pohađanje i završetak studija u Republici Hrvatskoj. Tako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zajedno s Hrvatskim olimpijskim odborom izradilo i predložilo dokument -Preporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša.

Na temelju zaključka sa 6. sjednice Rektorskoga zbora koja je održana u Rijeci, 19. lipnja 2009. godine, u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o sportu, a vezano uz članak 4. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, polazeći od potrebe stvaranja odgovarajućih uvjeta studiranja kategoriziranih sportašica i sportaša, Rektorski zbor usvojio je Preporuku o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša u visokom obrazovanju na redovitoj sjednici koja je održana u Rijeci 22. travnja 2009. godine.