Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Centar za savjetovanje i podršku studentima - CSPS

Studiranje je iskustvo koje osobu usmjerava i usavršava u području njezinih interesa te planiranja budućih aktivnosti potičući ju pritom na puni razvoj svojih potencijala. Uz svladavanje akademskih obveza, studiranje pruža mogućnost usavršavanja komunikacijskih, prezentacijskih, organizacijskih i općih životnih vještina koje doprinose izgradnji doživljaja zadovoljstva i ispunjenosti te uspješnom napredovanju u radnoj okolini.

Osim što obuhvaća širok spektar zanimljivosti i novosti, pohađanje odabranoga studija predstavlja i područje suočavanja s novim i višestrukim izazovima. Oni se, između ostaloga, mogu odnositi i na poteškoće prilagodbe unutar nove sredine, nedoumice oko odabira studija, nedovoljno razvijene strategije učenja kao i na osobne probleme te psihičke smetnje (tjeskoba, deprimirano raspoloženje..).

S ciljem usavršavanja vještina kvalitetnog studiranja te daljnjeg životnog napredovanja studenata osnovan je Centar za savjetovanje i podršku studentima na Sveučilištu u Zagrebu (CSPS). CSPS započeo je s radom u akademskoj godini 2013./2014., a njegove aktivnosti i usluge namijenjene su studentima svih fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu.

CSPS organizira različite oblike aktivnosti u okviru sljedećih područja:

  • savjetovanje vezano uz akademske i osobne poteškoće (psihološko savjetovanje)
  • karijerno savjetovanje i informiranje
  • razvoja akademskih i životnih vještina (poput komunikacijskih, socijalnih vještina, suočavanje s izvorima stresa, strategije učenja i organizacije vremenom, vještine adekvatne prilagodbe...)

U okviru CSPS-a djeluje i Ured za studente s invaliditetom, a stručnjaci unutar Centra također mogu pomoći i u pronalaženju drugih službi podrške s obzirom na potrebe i moguće poteškoće studenata.

Aktivnosti CSPS-a pružaju se uživo u prostorima Centra, a neke i putem on-line aktivnosti te obuhvaćaju:

  • individualno savjetovanje
  • grupno savjetovanje
  • psihoedukativne radionice i predavanja
  • radionice razvoja akademskih vještina
  • radionice razvoja životnih vještina
  • razvoj edukativnih materijala i materijala samopomoći (dostupni u Centru i na web stranici)

U CSPS-u ćemo vam rado pomoći i u pronalaženju drugih službi podrške s obzirom na Vaše potrebe i moguće poteškoće.

Obratite nam se s povjerenjem, ne odgađajući potencijalno iznalaženje rješenja vaših poteškoća te ublažavanja postojećih smetnji, kako bi uspješno napredovali kroz akademske i životne izazove opremljeni novim vještinama i znanjima!

Stručni tim CSPS

csps@unizg.hr