Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske, CPSA (Croatian Pharmacy and Medical Biochemistry Students' Association), nezavisna je i neprofitna udruga, osnovana 1994.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu na inicijativu Studentskog vijeća s ciljem unapređenja studentskog života i zbližavanja studenata.

CPSA je jedina udruga u Republici Hrvatskoj koja zastupa studente farmacije i medicinske biokemije. Njezini članovi promiču edukaciju studenata na nacionalnoj i internacionalnoj razini u smislu informiranja i obrazovanja studenata vezano uz samu struku, zdravstvo, aktualnim temama na polju biomedicinskih znanosti te obilježavanja svjetskih dana u zdravstvu.
 

CPSA tim se sastoji od sedmeročlanog Izvršnog odbora, tročlanog Nadzornog odbora te koordinatora, kao i sedmeročlanog vodstva podružnice Udruge u Splitu.

 

Izvršni i Nadzorni odbor Udruge

Redom: Bruno Rački, Anđela Begonja, Marko Dužević, Sara Šipicki, Luka Tomašić, Jelena Durbek, Helena Sremec, Borna Andres, Tajana Iva Pejaković, Iva Begović

 

Najnovije vijesti Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske pratite na službenoj Facebook stranici i grupi Udruge te na službenoj web-stranici.