Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pristupnica za AMA-FBF

Na sudjelovanje u radu AMA-FBF pozvani su svi oni, koji se osjećaju alumnima i čije djelovanje može doprinijeti ugledu i dostojanstvu, a na taj način i dobrobiti Sveučilišta u Zagrebu – naše Almae Matris Croatiae. Svaki nastavnik i student, kako bivši tako i sadašnji, treba nastojati proširiti alumni filozofiju među sadašnjim i bivšim studentima i sveučilišnim nastavnicima, te poticati njihovo aktivno sudjelovanje u radu AMA-FBF. Najveća očekivanja usmjerena su na članove iz populacije radno aktivnih nekadašnjih studenata, koji bi uvijek trebali težiti k pravoj alumni akciji na dobrobit matičnog Fakulteta i Sveučilišta.

Obrazac pristupnice