Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Aktivnosti AMA-FBF-a  (bivše, sadašnje, buduće...)

Kao jedan od prvih zadataka Društva bio je sakupljanje materijala o aktivnostima farmaceuta i medicinskih biokemičara u domovinskom ratu. Pojedinačni prilozi objavljivani u redovito u Farmaceutskom glasniku.

Redovito, Društvo je organizator i suorganizator niza vrlo interesantnih i uspješnih likovnih izložbi u prostorijama Fakulteta i izvan njega. Članovi Društva djeluju u pjevačkom zboru i dramskoj sekciji Fakulteta, koji ima brojne nastupe u različitim svečanim prilikama.

Društvo radi na prikupljanju ideja i sredstava za uspostavljanje dana „Dies Academicus“(predvidivo na Dan FBF-a, 4. listopada u godini), s ciljem promocije Društva, privlačenja novih članova i prikupljanja donacija za predviđene aktivnosti.

Društvo se prikupljanjem financijskih sredstava uključilo u obnovu Farmakognoške zbirke i Zbirke ljekovitog bilja „Fran Kušan“. Ove vrijedne i jedinstvene zbirke bile su prikazane javnosti na 130-oj godišnjici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, obilježenoj 4. listopada 2012, u čije se obilježavanje Društvo također aktivno uključilo.

Pod predsjedništvom prof. dr. Marijana Pribanića započela je aktivnost na izgradnjiHrvatskog botaničkog vrta jadranskog bilja „Sv. Kuzma i Damjan“ na Lastovu, čija se realizacija očekuje u budućnosti.

Društvo aktivno sudjeluje u projektu osnivanja Sveučilišne ljekarne, u kojoj bi studenti stjecali dodatna praktična znanja. Projekt ovog časa nije dovršen, jer se nije uspjelo u pokušaju iznalaženja potrebnog prostora za otvaranje ljekarne, odnosno financiranja takvog prostora i djelatnosti.

Jedna od predviđenih aktivnosti Društva je i angažiranje članova u osnivanju Hrvatskog ljekarničkog muzeja u Zagrebu.

Predstavnici Društva sudjeluju na svim Saborima udruga AMAC/AMCA počevši od II. Sabora do danas i redovito podnose Izvješća o radu AMA-FBF-a. Koordinatori prisustvuju svim sastancima Društava na Sveučilištu.

Akademska nagrada AMAC-UK 2017 namijenjena studentima i mladim znanstvenicima

AMAC-UK, udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta u Velikoj Britaniji i članica Saveza ALUMNI UNIZG, raspisala je Akademsku nagradu za studente i mlade znanstvenike za 2017. godinu u iznosu od 1.000 GBP sa svrhom da studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa. Uvjet je da projekt uključuje posjet i/ili suradnju s institucijama i znanstvenicima u Velikoj Britaniji. Više na mrežnim stranicama ALUMNI UNIZAG

Upute za prijavu

Obavijest o nagradi

Obrazac za prijavu